Login
Wachtwoord vergetenn
Wachtwoord vergeten close

Even het tijdschrift voorstellen:

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) – een tweemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland – wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context waarin wij vandaag leven. Hier wil TGL zoeken naar sporen van spiritualiteit: zowel door analyse en reflectie als door kritisch te luisteren naar individuen, groepen en bewegingen.

Op die manier wil TGL een actieve bijdrage leveren aan de zoektocht van allen die een spiritualiteit nastreven die in het alledaagse leven verankerd is.

TGL wil zich evenwel niet beperken tot de joods-christelijke traditie, noch tot de West-Europese leefwereld. TGL wil in een geest van kritische openheid de dialoog aangaan met andere religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk.

Een los nummer kan u makkelijk via deze site online bestellen en kost € 7,95 (exclusief verzendkosten). Raadpleeg ook onze voordelige abonnementsformules.


Hoofdredacteur

Leo Oosterveen


Redactieraad

Reeds 70 jaargangen dragen wij de samenwerking Vlaanderen-Nederland hoog in het vaandel en worden zowel redactieleden als auteurs gerekruteerd uit beide gewesten.


Ignace D'hert (Gent)
Erik Eynikel (Emmerich)
Els Gryson (Leuven)
Piet Hoogeveen (Haarlem)
Frans Maas (Tilburg)
Roos Maes (Kessel-Lo)
Marianne Merkx (Drunen)
Palmyre Oomen (Nijmegen)
Leo Oosterveen (Nijmegen)
Mirjam Schuilenga (Nijmegen)
Els Van Doren (Willebroek)
Marc Van Tente (Brussel)


Verantwoordelijke uitgever

Licap cvba
Guimardstraat 1
1040 Brussel


Grafische vormgeving

Graphic Design Licap cvba

Guimardstraat 1 – 1040 Brussel - prepress@licap.be